Контакт

Ще се радваме на Вашето посещение в ателието на адрес:

ул. Плиска 56
бл. Средец, вх. А
7004 Русе
България

Телефон:

+359886054686

Електронна поща
:

liubka@silueti.com

Работно Време

Ден  Сутрин  Следобед
 Понеделник - Петък  9:30 - 12:00  15:00 - 18:00
 Събота  Почивен ден  Почивен ден
 Неделя  Почивен ден  Почивен ден

Експресните поправки се изпълняват в еднодневен срок, а обикновените до 3 работни дни.