ПОРЪЧКИ В АТЕЛИЕТО

Можете да направите поръчка в ателието по Ваш модел и размери както по снимка или скица, така и от модно списание или за реплика от избран от Вас сайт. Цената за изработката се договаря при поръчката и тогава се заплаща 50 % от цената. Останалата стойност се заплаща при получаване на готовото изделие. Изделието се изпробва при получаване и тогава се приемат рекламации .