РАБОТНО ВРЕМЕ

Ателието е отворено всеки работен ден: от 10 до 12 ч. от 16 до 18 ч.

Почивен ден: Събота и Неделя